TopGoldForum.com

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more!

This message will be removed once you have signed in.

Interested in more traffic and leads? Check our advertising offer
Sign in to follow this  
Followers 0
soicaumienbac

Chốt số miền bắc hôm nay thắng to

1 post in this topic

Chốt số soi cau mb dự đoán lô đề hôm nay chính xác nhất 11/7/2017

Chỉ một từ thôi “Xanh” chúng tôi luôn cặp số 474 tuần trước khá to tiền. Hôm nay chỉ đánh 74 không lộn, vì theo cầu đuôi 4.9. Tuần này ai có nhã hứng nuôi cặp đề thì tham khảo cặp đề chúng tôi đang nuôi nhé 212.545 thế thôi. Nhận định hôm nay khó thoát cho chạm 2.7.0.5 theo cầu thì tổng 3.8 có ngay bộ đề 21 và cặp đề trên, lưu ý nhé.

Nhận định(1)
– Chạm: 0.5.2.7
– Tổng: 3.8.2.7.4.9
– Bộ: 02.21.22.30

Nhận định(2)

– Loại tổng 3.8.0.5
– Chạm: 1.6.2.7.9.4.0.5
+ Như vậy là loại bộ 33
– Chạm thật: 6.1.2.9.4.8
+ Như vậy loại bộ 00
– Bộ: 11.01.13.02.74.22.04.89

Lên dàn: (đề nằm ở đây)

11,66,16,61,01,10,06,60,51,15,56,65
13,31,18,81,36,63,68,86,02,20,07,70
25,52,57,75,24,42,29,92,74,47,79,97
22: 22,77,27,72,04,40,09,90,45,54,
59,95,34,43,39,93,84,48,89,98

– Loại tổng: 2.7.1.6 (loại được mỗi con 77 trong dàn dưới)

13,31,18,81,36,63,68,86,22: 22,77
27,72,04,40,09,90,45,54,59,95

Phân tích lô đề cuối ngày

– Theo cầu nuôi tuần thì bộ 21 với tổng 3.8 rất đẹp vì có chạm 2.7 và cầu tổng 8.3 hôm nay.

– Cầu phở bò Nam Định thì hôm nay vẫn chạm 2.7 và ghép có các bộ số 02.22. Như vậy là không có bộ 21. Theo cầu khác chúng tôi cũng đã loại tổng 8.3. Quyết định hôm nay cho cầu gia truyền nghỉ một hôm, như vậy là không thích chạm 2.7 nữa. Hôm qua cả làng phang bộ 09 quá nhiều và cuối cùng thì đồng cho ra bộ 47. Vậy hôm nay làng thích chạm 7.2 thì chúng tôi nghỉ.

– Cầu chạm 0.5 hôm nay quá đẹp, cầu rất kín. Nhưng cũng vì đồng đang có ý đồ bắt nhốt chạm 5 thì phải.

– Tổng 9.4 hôm nay chỉ còn bộ 18 là sáng nhất và cũng là bộ nuôi trong tuần.

Chốt số miền bắc hôm nay thắng to

Kết luận:
– Tổng 9.4
– Bộ: 22.18.09 (oánh tất)
– Cối: 181.545.212

Lô 05.50 hôm nay có cửa nhé các bạn.

– Chốt lô: 20.05.07

Phân tích lô gan MB ngày 11/7/2017

Tổng hợp các cặp số lô khan chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên

Cặp số 03 ra 30-06-2017, đến 10-07-2017 chưa ra 10 ngày
Cặp số 65 ra 30-06-2017, đến 10-07-2017 chưa ra 10 ngày
Cặp số 14 ra 29-06-2017, đến 10-07-2017 chưa ra 11 ngày
Cặp số 33 ra 25-06-2017, đến 10-07-2017 chưa ra 15 ngày
Cặp số 05 ra 23-06-2017, đến 10-07-2017 chưa ra 17 ngày

Bảng vàng diễn đàn Số đẹp MB ngày 10/7/2017

Hà Tĩnh hùng – Lô BT 40 – Lót 97
Anh Khang – Lô BT 36 – lót 63 – Đề chạm 4.9
hieupham – Đề tổng 1.6
Hoang6688 – Lô ST 46
Himeji – Đề chạm 7
huyhoang – BTL 36
khangtb – Lô 63

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

Put your business in front of our community. Check our advertising offer